Familieterapi

Familieterapi og -rådgivning

I en familie er der mange forskellige behov at tage hensyn til, og der vil uundgåeligt i perioder opstå uoverensstemmelser og disharmoni.
Familielivet er fyldt med udfordringer på mange forskellige måder, og til tider kan I opleve at være i fastlåste situationer, hvor en uvildig samtalepartner kan hjælpe jer med at skabe nye perspektiver.

Jeg tilbyder familieterapi og –rådgivning. Ved første møde vil vi sammen finde ud af, hvad I har brug for, og hvordan det videre forløb skal være.

Jeg har samtaler med hele familien, hvor alle har mulighed for at være deltagende, så jeres behov bliver tydelige, og der i fællesskab kan findes frem til, hvad der er godt for jeres familie. Forældrene kan også få samtaler uden børnene er til stede, hvis dette behov viser sig.

Hvad kan vi gå i familieterapi med ?

 • Måske vil i have mere viden om hvad en familie er
 • Usikkerhed om hvordan I skal opdrage jeres børn
 • Uenighed om hvordan I skal opdrage jeres børn
 • Barnet vil fx ikke spise eller sove
 • Barnet slår
 • Er det ok at sætte grænser
 • Skal vi opdrage barnet
 • Barnet vil ikke i skole
 • I står overfor at skal sammenbringe to familier
 • Udfordringer i forhold til at få en sammenbragt familie til at fungere - dine, mine og vores børn
 • Barnet vil bestemme alt
 • Barnet mistrives i institution eller skole
 • Teenagerbørn giver udfordringer

Eller noget helt andet !

Hvis I står overfor vanskelige samtaler med fx behandlere, myndigheder, lærere, pædagoger eller andre voksne omkring børnene – støtter jeg jer gerne som bisidder.

 

 

 

"Det er forældrenes vigtigste opgave at være ansvarlige for atmosfæren og samspillets kvalitet i familien - Dette ansvar kan ikke uddelegeres" Jesper Juul