Om mig

"Jeg er optaget af, at jeg som mennesker har det frie valg, og at kun jeg kan gøres ansvarlig for mine valg"

Hvem er jeg?

Jeg er 58 år og samlevende med min mand igennem 37 år. Vi har sammen en datter på 24 år.

Min nysgerrighed og lyst til at finde løsninger på udfordringer, har bragt mig i forskellige terapiretninger – fra det traditionelle og evidensbaserede mod det mere alternative.

Det er vigtigt for mig at finde og anvende metoder, som passer til mig, og samtidig er virksomme for mine klienter.

Mit udgangspunkt er det eksistentielle menneskesyn, og jeg arbejder oplevelsesorienteret. Det har jeg personligt har haft stort udbytte af, og det giver derfor mening for mig at tilbyde til mine klienter.

Jeg er optaget af, at jeg som mennesker har det frie valg, at kun jeg kan gøres ansvarlig for mine valg, og at et hvert valg medfører et fravalg.

Baggrund

Jeg er uddannet psykoterapeut, fra Psykoterapeutisk Institut, hvis metoder er inspireret fra Klientcentreret psykoterapi, Gestaltterapi, Oplevelsesorienteret Familieterapi og Eksistentiel Terapi.

 • Familieterapeut, exam. fra Psykoterapeutisk Institut
 • Parterapi, 1 årig efteruddannelse
 • Tankefeltterapeut og -coach fra Dansk skole for Tankefeltterapi
 • Mindfulnessinstruktør i 8-ugers programmet
 • Kognitive behandlingsformer, Kognitivskolen Psykiatrisk Center Gentofte
 • Masterclass i personligedsforstyrrelser
 • Tab og Traume v. psykoterapeut Marianne Davidsen-Nielsen
 • Kurser og workshops på Københavns Gestaltinstitut v. Psykolog og gestaltterapeut Hanne Hostrup
 • Den motiverende samtale v. Psykolog Tom Barth, Norge
 • Arbejdsmiljø - kurser og workshops, Psykiatrien i Region H og fagbevægelsen
 • Uddannelse i ”Børn af psykisk syge”, Psykiatrien i RegionH

Beskæftigelse

 • Privatpraktiserende psyko- og familieterapeut - Indblik
 • Psykiatrisk sygepleje
  - psykiatrisk skadestue
  - akut og intensiv voksepsykiatrisk hospitalsafsnit
  - akut og intensiv børnepsykiatrisk hospitalsafsnit
 • Underviser i Angst- og depressionshåndtering - Futurecom
 • Coaching i Futurecom
 • Alkoholbehandling - Kognitiv Adfærdsterapi i Alkoholgruppe på Psykiatrisk Center Gentofte - Forskningsprojekt v. overlæge dr.med. Jakob Ulrichsen.
 • Alkoholbehandler - Visitator og gruppeleder i permanent behandlingstilbud - Kognitiv Adfærdsterapi i Alkoholgruppe, Psykiatrisk Center Gentofte.
 • Undervist i selvmordsforebyggelse på Psykiatrisk Center Gentofte.
 • I Kræftens Bekæmpelse har jeg arbejdet med individuel rådgivning- og samtaleforløb til kræftsyge og deres pårørende.
 • I 17 år har jeg, sammen med min mand, været døgnplejefamilie for børn anbragt udenfor hjemmet - børn belastede af tidlige følelsesmæssige skader, ADHD, dysfunktionelle familier, stofafhængige og alkoholiserede forældre.
 • Jeg har en fortid som direktionssekretær i flere større private virksomheder – HR-afdeling, økonomi-, service- og produktionsafdelinger.