Om mig


Jeg hedder Helle Christensen og er 60 år. På 39. år er jeg gift med min mand og sammen vi har 2 børn og svigerbørn samt 2 børnebørn. I min fritid er jeg kreativ med håndarbejde, og jeg er vild med at rejse ud i verden på alle tider af året. Især er jeg begejstret for turer på ski. 


Baggrund


 • Psykoterapeut, 4-årig fra Psykoterapeutisk Institut, København

        Klientcentreret psykoterapi, Gestaltterapi, Oplevelsesorienteret Familieterapi og Eksistentiel Terapi.

 • Familieterapeut, exam. fra Psykoterapeutisk Institut, København
 • Parterapi, 1 årig efteruddannelse v. Mona Christensen, psykoterapeut
 • Tankefeltterapeut og -coach fra Dansk skole for Tankefeltterapi v. Peter Mygind
 • Mindfulnessinstruktør i 8-ugers program v. Anne Dorthe Hasholt, cand.psych.aut.
 • Kognitive behandlingsformer, Kognitivskolen Psykiatrisk Center Gentofte
 • Masterclass i personligedsforstyrrelser v. Anja Lwavens, cand.psych.aut.
 • Tab og Traume v. Marianne Davidsen-Nielsen, psykoterapeut og socialrådgiver
 • Kurser og workshops, Københavns Gestaltinstitut v. Hanne Hostrup, psych. lic. og gestaltterapeut
 • Den motiverende samtale v. Tom Barth, cand.psych. aut., Norge
 • Arbejdsmiljø - kurser og workshops, Psykiatrien i Region H og fagbevægelsen
 • Uddannelse i ”Børn af psykisk syge”, Psykiatrien i RegionH v. Ingelise Nordenhof, socialrådgiver


          Beskæftigelse

 • Privatpraktiserende psyko- og familieterapeut - Indblik
 • Psykiatrisk sygepleje
  - voksen- og børnepsykiatrisk akutmodtagelse
  - akut og intensiv voksepsykiatrisk hospitalsafsnit
  - akut og intensiv børnepsykiatrisk hospitalsafsnit
 • Underviser i Angst- og depressionshåndtering - Futurecom
 • Coaching i Futurecom
 • Alkoholbehandling - Kognitiv Adfærdsterapi i Alkoholgruppe på Psykiatrisk Center Gentofte - Forskningsprojekt v. overlæge dr.med. Jakob Ulrichsen.
 • Alkoholbehandler - Visitator og gruppeleder i permanent behandlingstilbud - Kognitiv Adfærdsterapi i Alkoholgruppe, Psykiatrisk Center Gentofte.
 • Undervist i selvmordsforebyggelse på Psykiatrisk Center Gentofte.
 • Undervist i kurset Nøgleperson for børn af psykisk syge, Psykiatrisk Center Gentofte
 • I Kræftens Bekæmpelse har jeg arbejdet med individuel rådgivning- og samtaleforløb til kræftsyge og deres pårørende.
 • I 17 år har jeg, sammen med min mand, været døgnplejefamilie for børn anbragt udenfor hjemmet - børn belastede af tidlige følelsesmæssige skader, ADHD, dysfunktionelle familieforhold, stofafhængige og alkoholiserede forældre.
 • Jeg har en fortid som direktionssekretær i flere større private virksomheder – HR-afdeling, økonomi-, service- og produktionsafdelinger.