Familieterapi og -rådgivning


I en familie er der mange forskellige behov at tage hensyn til, og der vil uundgåeligt i perioder opstå uoverensstemmelser og disharmoni.


Familielivet er fyldt med udfordringer på mange forskellige måder, og til tider kan I opleve at være i fastlåste situationer, hvor en uvildig samtalepartner kan hjælpe jer med at skabe klarhed og nye perspektiver.


Jeg tilbyder familieterapi og –rådgivning. Ved første møde vil vi sammen finde ud af, hvad I har brug for, og hvordan det videre forløb skal være.


Jeg har samtaler med hele familien, hvor alle har mulighed for bidrage, så jeres behov bliver tydelige, og der i fællesskab kan findes frem til, hvad der er gode løsninger for jeres familie.


Forældrene har også mulighed for at få samtaler og rådgivning uden børnene er til stede, hvis det er det, der er brug for.


Hvad kan vi gå i familieterapi med ?


• Måske ønsker I mere viden om, hvad det vil sige at være en familie. 
• Usikkerhed om hvordan I skal opdrage jeres børn
• Uenighed om hvordan I skal opdrage jeres børn

Barnet vil fx ikke spise eller sove

• Barnet slår
• Er det ok at sætte grænser for børnene• Skal vi opdrage vores  barn
• Barnet vil ikke i skole
• I skal snart etablere jer som sammenbragt familie

• I er udfordret af, at få en sammenbragt familie til at fungere - dine, mine og vores børn

• Barnet/børnene vil bestemme alt
• Barnet mistrives hjemme,i institution, eller skole

  • Hvordan takler vi vores teenagebarn


  Eller noget helt andet !


  Hvis I skal have vanskelige samtaler med fx behandlere, myndigheder, lærere, pædagoger eller andre voksne omkring børnene – støtter jeg jer gerne som bisidder.

       

  "Det er forældrenes vigtigste opgave at være ansvarlige for atmosfæren og samspillets kvalitet i familien - Dette ansvar kan ikke uddelegeres"                                               Jesper Juul

                                                                   familieterapeut