Individuel terapi


Samtalen er central og grundlæggende i individuel terapi.


Individuel terapi foregår som en proces, hvor jeg hjælper dig med at opdage og fokusere på det dybe og vigtige i din indre og ydre verden, så du kan skabe klarhed om netop de problemstillinger, som volder dig vanskeligheder.


Terapien hjælper dig med at undersøge dine egne forestillinger, følelser, handlinger og værdier, så du kan opnå større ærlighed, til de tanker og følelser, som er svære for dig at udtrykke direkte overfor dig selv og andre.


I terapien vil du øge din bevidsthed, så du bliver klar over, hvordan du lever dit liv – en forudsætning for at kunne træffe bevidste valg, som kan føre til forandringer og bedre livskvalitet.


For at du får mest muligt ud af det personlige arbejde, er det vigtigt, at du føler dig forstået og mødt i terapien – I første samtale vil vi ”se hinanden an”, og jeg vil give dig min vurdering af forløbets varighed, og hvor ofte samtalerne skal finde sted.


Hvor kan terapi hjælpe dig ?

Måske genkender du en eller flere følelser eller tilstande – måske du er optaget af noget helt andet:


• Sorg

• Trist
• Ensom
• Udmattet
• Stress
• Forvirret
• Skyldbetynget
• Mistænksom
• Vrede
• Frustreret
• Ked af det
• Flov
• Skræmt
• Skamfuld
• Deprimeret
• Jaloux
• Angst
• Chokeret
• Nedtrykt
• Generthed
• Præstationsangst
• Lavt selvværd
• Utilstrækkelighedsfølelse
• Smertefulde oplevelser i fortiden
• Manglende livsglæde
• Vanskeligheder på arbejdspladsen
• At være bange for dagligdagens udfordringer
• At være konstant bekymret over alt muligt
• At tænke negativt om sig selv og andre
• Hyppige konflikter med omgivelserne
• Stor sårbarhed
• Ikke at vide, hvad man vil i tilværelsen
• At føle sig ligeglad med det meste
• At have svært ved at sige fra
• At føle sig konstant sløj og uoplagt uden uden fysiske årsager
• Følelsen af at livet er meningsløst
• Familierelaterede problemer
• Behov for en samtalepartner med tavshedspligt
• Parforholdsrelaterede problemer
• Alkohol-, medicin- eller stofafhængighed