Tankefeltterapi


Tankefeltterapi TFT/EFT er en revolutionerende metode, som vender op og ned på tidligere dogmer om, hvor lang tid det tager at lindre psykiske problemer. TFT bruger kombinationer fra meridianlære, kinesiologi og kognitiv terapi, ved at jeg stimulerer punkter på kroppens energibaner med let fingerbankning, efter bestemte mønstre. Dette gøres imens du fokuserer på det ubehag eller den smerte du har.


En behandlingsmetode der er "hurtigere end hurtig"


Tankefeltterapi er særlig velegnet til behandlinger af angsttilstande – fobier, og ofte vil ca. 5 behandlinger være nok.


Komplekse tilstande

Hvis du lider af komplekse forbier og angsttilstande kan du have brug for gentagne behandlinger over en længere periode, for at sikre et godt og varigt resultat.


Behandling

Når du tænker på et problem, vil din hjerne og krop efterligne nøjagtig det samme som sker, når du er i den aktuelle situation, dog i noget mindre grad. Dette fænomen gør, at jeg har mulighed for at behandle dig, uden at du behøver være i den virkelige situation. På denne måde kan du blive behandlet, uden at du konkret udsættes for det, der opleves meget stærkt følelsesmæssigt ubehageligt.

De fleste mennesker får ubehag ved tanken om deres problemer. Det første skridt er at behandle dette ubehag, ved bare at tænke på problemet eller ubehaget. Det er et stort skridt fremad, når du ikke længere kan føle ubehag ved at tænke på et problem. Når du ikke længere føler ubehag betyder det ikke nødvendigvis, at du er kureret for et problem, men at det i hvert fald er en tydelig og opmuntrende lindring. Behandlingen har grundlæggende forandret et fundamentalt aspekt af dit problem.

Hvis du oplever ubehag bare ved at tænke på et problem er det sandsynligt, at du får endnu mere ubehag, hvis du oplever problemet konkret og direkte. Hvis du ikke mærker ubehag efter behandlingen betyder det, at noget har ændret sig væsentligt.

Hvis du før behandlingen ingenting kan føle, når du tænker på problemet, er det sandsynligt at du fortrænger følelsen. Det vil sige at følelsen automatisk bliver holdt udenfor din bevidsthed. Du gør det ikke med vilje, og du kan heller ikke gøre noget ved det. Det sker nogle gange for mennesker, som føler at der ikke er noget at gøre ved problemet. De prøver derved at forhindre problemfølelsen i at komme frem. Efter et stykke tid bliver det en automatisk respons, så opmærksomheden på følelsen forsvinder. For disse mennesker kommer følelsen af ubehag først frem, når den bliver særdeles stærk

.

Vil følelsen af lindring være varig ?

Det er min erfaring, at de fleste bliver permanent fri for deres problem.

Efter succesfuld behandling kan Apex fænomenet forekomme – Du husker ikke længere det oprindelige omfang af dit problem eller ubehag, og du kan være tilbøjelig til negligere, at problemet eksisterede.

Behovet for objektivitet

Når du er i behandling, må du ikke hjælpe terapeuten ved at sige, at du har det bedre, hvis du faktisk ikke  har det. Modsat må du ikke nøle med at sige, at du har det bedre, hvis du faktisk har det.


Vigtig

Du er ekspert på dine egne følelse. Dine tilbagemeldinger viser vej under behandlingen. Derfor er det vigtigt, at du stræber efter at være så objektiv og nøjagtig som muligt - for på den måde giver du behandlingen størst mulighed for at virke effektivt.


Et problem ad gangen

Det er kun muligt at behandle ét problem ad gangen. Prøv at fokusere bedst muligt på det problem som bliver behandlet. Undgå at skifte fokus til fremtidige mulige problemer eller andre problemer du har. Det vil bare forvirre situationen.

Behandlingens længde

For de fleste klienter er ca. 5 behandlinger er tilstrækkeligt. Et normalt behandlingsforløb kan strække sig over en periode på et par måneder. En behandling varer normalt ca. 1 time, og du vil måske være ret træt bagefter.


Hvad sker der under behandlingen?

Forsøg fra Princeton University (Illustreret Videnskab nr. 4-98) har vist at menneskets tanker ligger som information i bølgeform. Når du tænker, laver du bølger, som bevæger sig ud fra dit hoved. Dette er ikke mærkeligere, end når du hører noget i radioen. Det er bølger som bliver opfanget af dit øre, derefter analyseret og oversat til det du forstår som lyde.

Det samme sker når du ser på noget. Det er bare lysbølger som rammer dine øjne, for derefter at blive analyseret af de bagerste dele af vores hjerne. Da opfatter du det som former, farver etc. Farver adskiller sig kun fra hinanden ved at de bølger de afgiver, kommer i forskellig frekvens. Alle bølgefrekvenser kan få frekvensforstyrrelser. Sker dette når du lytter til radioen, hører du det som skratten. Når der opstår frekvensforstyrrelser i vores tankebølger, får hjernen forkert information ind og den sender som resultat forkerte beskeder ud, i form af elektriske og kemiske impulser eller hormoner. Det menes at disse forstyrrelser fører til følelser som angst, fobier, depression, jalousi, stærk nervøsitet osv. samt andre typer af irrationelle følelser.

I TFT går behandlingen ud på at finindstille disse fejlfrekvenser. Dette gør jeg ved at stimulere punkter på dine energibaner, ved let fingerbankning.

Siden frekvensforstyrrelserne kun kommer frem, når du tænker på en speciel måde, er det helt afgørende, at du tænker på dit problem under behandlingen. Vi kan ikke fjerne noget som ikke er til stede. Det som skaber ubehaget er normalt kun tilstede, når du mærker ubehaget.

Behøver jeg at udsætte mig for det jeg er bange for?

De fleste mennesker, inklusive psykologer og psykiatere går ud fra, at det er bedst at eksponere sig for det man er bange for – gang på gang – for langsomt at lære at håndtere problemet. I TFT er det ikke nødvendigt at udsætte sig for den ubehagelige situation, for det er nok at du tænker på det.

Metoden er skånsom, virker meget hurtigt og har en høj grad af succes. I en argentinsk undersøgelse af klienter med angst oplevede 90% en bedring, mens 76% blev symptomfrie med TFT.


Læs mere om denne undersøgelse på www.tankefeltterapi.info

TFT-metoden er endvidere nu godkendt som en evidensbaseret behandlingsform i USA


Hvad er forskellen på TFT og EFT? - læs mere på www.tankefeltterapi.info

Selv om TFT i kliniske forsøg har vist bemærkelsesværdige resultater, er det en metode der fortsat befinder sig i den alternative ende af skalaen, hvor der ikke findes videnskabelige beviser for at metoden virker.


Klientudsagn

"Efter hver session er jeg gået derfra meget klogere på mig selv og med mere mod på at se livets udfordringer i øjnene"

Hanne 49 år